There was an error displaying content. Please refer to event log.
ارتباط مربیان ودیگران ، چگونه ؟

ارتباط مربیان ودیگران ، چگونه ؟

مربیگری تنها مستلزم ارسال و در یافت پیام ها و تدارک بازخورد صحیح به بازیکنان می باشد. بلکه همچنین متضمن ارتباط متقابل با والدین ، تماشاچیان ، داوران و مربیان تیم های مقابل است. اگر به طور موثر با این گروههای مردمی ارتباط برقرار نکنید دوره مربیگری شما ناگوار و کوتاه مدت خواهد بود.

والدین

والدین بازیکنان باید مطمئن شوند که فرزندشان تحت هدایت یک مربی است که هم دانش ورزشی بالائی دارد و هم دلواپس سلامتی بازیکن می باشد. شما می توانید به وسیله تدارک یک جلسه والدین محور در پیش از فصل مسابقه که در آن دورنما و شیوه مربیگری خود را توصیف می کنید آنها را از نگرانی آسوده کنید. چناچه والدین  با نگرانی در طول فصل مسابقه با شما تماس می گیرند به دقت به آنها گوش داده و سعی کنید به آنها پاسخ مثبت بدهید.اگر لازم است که با والدین  ارتباط برقرار کنید آنها را بعد از تمرین پیدا کنید به آنها تلفن بزنید یا یک یادداشت را از طریق پست برای آنها بفرستید.

تماشاچیان

سکوها احتمالا در مسابقه پر و لبریز نخواهند بود ، اما این تنها بدین معنی است که صدای معدود تماشاچیانی را می شنوید که از مربیگری شما انتقاد می کنند. هنگامی که عبارتی منفی در مورد کاری که انجام می دهید می شنوید واکنش نشان ندهید و آرامش خود را حفظ کنید. چناچه پیام ارزش داشت آن را مورد توجه قرار دهید. در غیر اینصورت فراموشش کنید. تصدیق اظهار نظرهای انتقادی و ناروا از یک تماشاچی در حین مسابقه تنها باعث تشویق دیگران به بیان عقایدشان خواهد شد.بازیکنان را برای انتقادهای تماشاچیان مهیا کنید به آنها بگوئید که به شما گوش دهند نه به تماشاچیان . اگر مشاهده کردید یکی از بازیکنان به وسیله اظهار نظر یک تماشاچی تحریک شده به بازیکن اطمینان مجدد بدهید که این ارزشیابی شماست که بیشتر واقعبینانه و مطلوب بوده و چیزی است که اهمیت دارد.

داوران مسابقه

نحوه برقراری ارتباط شما با داوران تاثیر مهمی بر شیوه رفتار بازیکنان با آنها دارد. بنابراین باید الگو باشید.به داوران با تکان دادن دست ، معرفی و شاید یک گفتگوی خودمانی درباره مسابقه ادای احترام کنید. احترام خود را به آنها قبل در حین و بعد از مسابقه نشان دهید.حرف های ناخوشایند نزنید، فریاد نکشید و یا از حرکات بدنی توهین آمیز استفاده نکنید. بازیکنان این حرکات شما را مشاهده می کنند و به این باور می رسند که چنین رفتاری مناسب است. به علاوه اگر داوران این حرکات ر از شما ببینند یا بشنوند ارتباط بین هر دوی شما قطع خواهد شد.


مربیان تیم حریف

تلاش کنید قبل از مسابقه با مربی تیم مقابل ملاقات کنید. در خلال مسابقه با مربی تیم مقابل وارد خصومت شخصی نشوید. به خاطر داشته باشید که بچه ها مسابقه می دهند نه مربیان و به وسیله خوب بودن با مربی تیم مقابل در طول مسابقه به بازیکنان نشان خواهید داد که رقابت متضمن همکاری و تشریک مساعی است.

 
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: