There was an error displaying content. Please refer to event log.
حضور مجتبی خجسته در کلاس مربی آلمانی

حضور مجتبی خجسته در کلاس مربی آلمانی

یک دوره کلاس مربیگری فوتبال پایه و بزرگسال به مدت چهار روز از 26 تا 29 آذر در ورزشگاه بعثت تهران برگزار شد.
 
اشتفان وایت سرمربی تیم زیر 21 ساله‌های هامبورگ به همراه مهدی مهدوی‌کیا کار تدریس را برعهده داشتند. همچنین مربیان زیادی از نقاط مختلف کشور در این کلاس شرکت کردند.
 
این دوره مربیگری تحت نظر آکادمی فوتبال کیا که مهدی مهدوی‌کیا در شهر هامبورگ آلمان مدیر آن است برگزار شد و مجتبی خجسته به عنوان تنها نماینده فوتبال فارس در بین مربیان، با آخرین متدهای روز مربیگری در رده‌های پایه و بزرگسال آشنا شد.
یک دوره کلاس مربیگری فوتبال پایه و بزرگسال به مدت چهار روز از 26 تا 29 آذر در ورزشگاه بعثت تهران برگزار شد.
 
اشتفان وایت سرمربی تیم زیر 21 ساله‌های هامبورگ به همراه مهدی مهدوی‌کیا کار تدریس را برعهده داشتند. همچنین مربیان زیادی از نقاط مختلف کشور در این کلاس شرکت کردند.
 
این دوره مربیگری تحت نظر آکادمی فوتبال کیا که مهدی مهدوی‌کیا در شهر هامبورگ آلمان مدیر آن است برگزار شد و مجتبی خجسته به عنوان تنها نماینده فوتبال فارس در بین مربیان، با آخرین متدهای روز مربیگری در رده‌های پایه و بزرگسال آشنا شد.
 
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: